Yeni Taxonomy Alanı Ekleme

  • 1760 Okunma

  • 8 Mart 2019

  • 0 Yorum

WordPress’e özel bir kategori(taxonamy) alanı oluşturabilmek için aşağıdaki kodlardan yararlanabilirsiniz.

Kodu functions.php dosyasına ekliyoruz.

function add_custom_taxonomies() {
register_taxonomy('taxonomy-adi', 'post', array(
'hierarchical' => true,
'labels' => array(
'name' => _x( 'taxonomy-adi', 'taxonomy genel adı' ),
'singular_name' => _x( 'taxonomy-adi', 'taxonomy singular name' ),
'search_items' => __( 'taxonomy-adinda Ara' ),
'all_items' => __( 'Hepsi' ),
'parent_item' => __( 'Üst taxonomy-adi' ),
'parent_item_colon' => __( 'Üst taxonomy-adi:' ),
'edit_item' => __( 'Düzenle' ),
'update_item' => __( 'Güncelle' ),
'add_new_item' => __( 'Yeni taxonomy-adi Ekle' ),
'new_item_name' => __( 'Yeni taxonomy-adi Ekle' ),
'menu_name' => __( 'taxonomy-adi' ),
),
'rewrite' => array(
'slug' => 'taxonomy-adi',
'with_front' => false,
'hierarchical' => true
),
));
}
add_action( 'init', 'add_custom_taxonomies', 0 );

Kodu ekledikten sonra  admin panelde yazılar menüsünün altına eklediğiniz taxonomynın geldiğini göreceksiniz.

Benzer Yazılar

Google page speed veya gtmatrix araçlarından sitemizi sorguladığımızda css ve js dosyaları ile ilgili versiyon hatalarını görmekteyiz. Bu hatalar nedeniyle hız araçlarında sitemizin değe

WordPress temalarında kullanılan temel kodları bir araya topladım. Her zaman elinizin altında, kolay ulaşılabilsin diye. Benim Unuttuğum kodlar olabilir. Sizde yorum yaparak hatırlatırsanı

WordPress’te eklentisiz olarak okunma yani görüntülenme sayısını gösterebilirsiniz. Bununla birlikte popüler yazıları da istediğiniz yerde listeleyebilirsiniz. Function.php Eklenecek K

Özel alanlar, mevcut wordpress blogunuza adından da anlaşılacağı üzere size özel kısımlar ekleyebilmenize, wp blogunuzu özelleştirmenize yarar. İlk olarak özel alan kısmı aktif değ